تخته تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

تخته: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی اوضاع طرح ترافیک خبرنگاران ، شرایط اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان اعلام شد

اعضای حاضر در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان تصمیم گیری کردند.

اوضاع طرح ترافیک خبرنگاران ، شرایط اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان اعلام شد

شرایط اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان اعلام شد/ اوضاع طرح ترافیک خبرنگاران

عبارات مهم : ایران

اعضای حاضر در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان تصمیم گیری کردند.

میزان نوشت:اعضای حاضر در چهل و دومین جلسه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران شرح ارائه طرح ترافیک در سال 97 مورد بررسی قرار دادند.پس از بررسی های صورت گرفته، مقرر شد که امتیازاتی به قشر جانباز و معلول تخصیص داده شده است یابد.

اوضاع طرح ترافیک خبرنگاران ، شرایط اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان اعلام شد

در تبصره یک این لایحه آمده است که جانبازان دارای پلاک ویلچر می توانند مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را به طور رایگان دریافت کنند.

در ادامه این جلسه، عنوان ارائه مجوز رایگان ورود به محدوده طرح به جانبازان بالای 25 درصد اعصاب و روان، بیماران خاص، افراد دارای پرسشها جسمی و حرکتی که جهت درمان باید به محدوده طرح ترافیک وارد شوند، مورد بررسی اعضا قرار گرفت.

اعضای حاضر در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان تصمیم گیری کردند.

در این جلسه مطرح شد که جانبازان بالای 70 درصد از پرداخت عوارض ورود به محدوده طرح معاف شوند. جانبازان جهت دریافت طرح باید به تایید بنیاد شهید و امور ایثارگران برسند. در نهایت بعد از رای گیری صورت گرفته، با 15 رای پیشنهاد به تصویب اعضای شورای شهر رسید.

۱۵۰۰ طرح ترافیک جهت خبرنگاران

همچنین محسن پورسید آقایی، معاون شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با ارائه مجوز طرح به خبرنگاران گفت: زمانی که اعلام می شود خبرنگاران وارد محدوده طرح شوند نظارت دیگری وجود ندارد. در سال جاری، ۶ هزار طرح ترافیک جهت خبرنگاران صادر شده است هست، ولی تمام افرادی که طرح را دریافت کرده اند خبرنگار نبوده اند.

اوضاع طرح ترافیک خبرنگاران ، شرایط اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان اعلام شد

وی افزود: پیشنهاد شد شهرداری اختیار داشته باشد هزار و ۵۰۰ طرح را در اختیار خبرنگاران قرار دهد و این طرح ها در اختیار خبرنگارانی قرار گیرد که باید وارد محدوده مرکزی شهر شوند.

احمد مسجد جامعی در این رابطه گفت: شغل خبرنگاران، جزء مشاغل سخت هست. خبرنگار نواقص را مطرح می کنند و همواره در بحران ها حاضر هستند.

اعضای حاضر در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان تصمیم گیری کردند.

وی افزود: بخشی از فعالیت شورای شهر که بیان پرسشها شهر است از سوی خبرنگاران مطرح می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره به سو استفاده های صورت گرفته در ارائه طرح ترافیک خبرنگاران به افراد دیگر اظهارکرد: در بعضی از مواقع دیده می شد که سوء استفاده هایی از کارت خبرنگاران قرار می گرفت. پیشنهاد می شود خبرنگاران و روزنامه نگاران و عکاسان خبری جزء موارد خاص مطرح شوند.

اوضاع طرح ترافیک خبرنگاران ، شرایط اعطای رایگان طرح ترافیک به جانبازان و معلولان اعلام شد

حسن رسولی در ادامه با ارائه مخالفت با این طرح گفت: نوع پیشنهادات ارزش و جایگاه خبرنگاران را پایین می آورد. به این قشر برچسب زده می شود. لایحه ای که اصل آن رانت زدایی هست، خبرنگاران می توانند از امتیاز برخوردار شوند.

وی افزود: اگر قرار باشد مشاغل سخت مانند پزشکان احصا شود، باید سهمیه های زیادی تعلق گیرد.

در ادامه، محمد علیخانی خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران موافق ارائه مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک به خبرنگاران است.

وی افزود: پیش از این عنوان در کمیسیون عمران مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود.

گفتنی است مقرر شد تنها ٣ درصد از محوز طرح ترافيک با ضريب نيم درصد به گروه های خاص تخصیص داده شده است يابد. خبرنگاران نيز در قالب اين گروه خاص قرار می گیرند.

واژه های کلیدی: ایران | ترافیک | رایگان | ارائه طرح | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs