تخته تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

تخته: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مستمری بازنشستگان در سال ۹۶ زیاد کردن می یابد

به گزارش مهر، سید تقی نوربخش، صبح جمعه در پیاده روی جامعه کارگری به مناسبت هفته کاروکارگر، اظهار کرد: راجع به همسان سازی دو اتفاق خوب رخ داد. نخستین اتفاق این ا

مستمری بازنشستگان در سال ۹۶ زیاد کردن می یابد

مستمری بازنشستگان در سال ۹۶ زیاد کردن می یابد

عبارات مهم : بازنشستگان

مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی از زیاد کردن مستمری بازنشستگان در سال ۹۶ خبرداد.

به گزارش مهر، سید تقی نوربخش، صبح جمعه در پیاده روی جامعه کارگری به مناسبت هفته کاروکارگر، اظهار کرد: راجع به همسان سازی دو اتفاق خوب رخ داد. نخستین اتفاق این است که مجلس تصویب کرد همه بدهی های شرکت تامین اجتماعی پرداخت شود و اتفاق دوم هم این است که همسان سازی با تامین منابع انجام شود.

مستمری بازنشستگان در سال ۹۶ زیاد کردن می یابد

وی افزود: راجع به درمان هم علی رغم پرسشها جدی، باید یادآور شد پرداخت از جیب، رقم قابل توجهی کم کردن یافته هست. در سال ۹۲ هفت هزار میلیارد تومان هزینه درمانی پرداخت شده است ولی در سال ۹۵ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است است.

نوربخش با بیان این که در استان گلستان امیدواریم عملیات سه مرکز درمانی شروع شود و تا کنون هم پنج مرکز افتتاح شده است هست، تصریح کرد: به عنوان کسانی که وظیفه خود را صیانت از اموال شما می دانیم، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اموال به غارت رفته شما به حکم دستگاه قضایی برگشت داده شد و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال به غارت رفته دیگر هم در دستگاه قضایی است.

به گزارش مهر، سید تقی نوربخش، صبح جمعه در پیاده روی جامعه کارگری به مناسبت هفته کاروکارگر، اظهار کرد: راجع به همسان سازی دو اتفاق خوب رخ داد. نخستین اتفاق این ا

وی اضافه کرد: خوش بختانه با پیگیری دستگاه قضایی حدود هزار میلیارد تومان برگشت داده می شود و ۱۳۸ شرکت که تقریبا شرکت های سود ده شرکت بودند هم برگشت داده شد.

مدیرعامل شرکت تامین اجتماعی بیان کرد: در سال ۹۶ طرح کرامت رضوی که سفر رایگان به مشهد است یک و نیم برابر می شود و از ۱۱ اردیبهشت ۴۰ هزار نفر به وسیله شرکت تامین اجتماعی به مشهد مشرف می شود.

وی خاطرنشان کرد: چهار بیمارستان در نقاط محروم افتتاح می شود که از این تعداد دو بیمارستان ۱۱ اردیبهشت افتتاح خواهد شد.

مستمری بازنشستگان در سال ۹۶ زیاد کردن می یابد

واژه های کلیدی: بازنشستگان | دستگاه قضایی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs