تخته تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

تخته: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی 3میلیارددلار جهت مسکن مهر به شرکتهای ترکیه دادند/ 101هزار مجوز ساخت در منظقه یک

روزنامه شرق در مصاحبه با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی،اضهارات او را منتشر کرده است.

3میلیارددلار جهت مسکن مهر به شرکتهای ترکیه دادند/ 101هزار مجوز ساخت در منظقه یک

آخوندی:3میلیارددلار جهت مسکن مهر به شرکتهای ترکیه دادند/101هزار مجوز ساخت در منظقه یک پایتخت کشور عزیزمان ایران صادرشده

عبارات مهم : ايران

روزنامه شرق در مصاحبه با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی،اضهارات او را منتشر کرده است.

3میلیارددلار جهت مسکن مهر به شرکتهای ترکیه دادند/ 101هزار مجوز ساخت در منظقه یک

بخشی از این مصاحبه را می خوانید:

حدود يك هفته قبل شما خبر از ايجاد رانت در دولت قبل براي تُرك ها در مسكن مهر داديد. در دولت گذشته، از قِبل مسكن مهر چه ميزان فضاي رانتي براي كشورها و گروه هاي ديگر ايجاد شد؟

روزنامه شرق در مصاحبه با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی،اضهارات او را منتشر کرده است.

فارغ از مباني اصلي براي اينكه آیا مسكن اجرا شد و چقدر بهره وري داشت، نحوه اجراي آن، جاي ترديد جدي دارد. در دولت قبل، فقط ٥٣هزار واحد مسكوني به يك شركت ترك واگذار شد. انگار مسكن مهر تكنولوژي پيچيد ه اي داشته كه پيمانكاران ايراني از عهده آن برنمي آمدند. مبلغي كه با يك شركت ترك قرارداد بسته شده است بيش از سه هزار ميليارد تومان هست. با توجه به اينكه آن وقت كه اين قرارداد را بستند، يك دلار، هزار تومان بود، در معناي ديگر مي توان گفت مبلغ قرارداد واگذارشده بيش از سه ميليارد دلار هست. اين جدا از ادعاهايي است كه معمولا پيمانكاران در پايان كار دارند. نتيجه آن نوع شعار دادن و كار هاي بي فكر، چنين هزينه هاي سهمگيني بر دوش مردم است.

چيني ها در اين پروژه مشاركت نداشتند؟

عمدتا شركت هاي تركيه اي قرارداد بسته اند.

به گفته برخي كارشناسان، ظاهرا به جز پيمانكاران تركيه اي، پروژه ها در داخل به گروه هاي خاصي داده شده است بود. اين صحت دارد؟

3میلیارددلار جهت مسکن مهر به شرکتهای ترکیه دادند/ 101هزار مجوز ساخت در منظقه یک

بله، من چندين بار اعلام كرده ام در كل اين مجموعه كه واگذار شده است و شايد به قيمت امروز بيش از ١٠٠هزار ميليارد تومان باشد، حتي يك مناقصه برگزار نشده هست. افراد فني، مفهوم اين كار را متوجه مي شوند كه امكان رانت و اشتباه و فساد چقدر زياد هست. شرکت بازرسي گزارش جالبي در اين زمينه ارائه كرده. به نظرم خوب است كه همين گزارش منتشر شود. چون نسبت به نحوه ارجاع كار، پرسشها فني، گزینش مكان ها، واحدهاي خالي، گزارش هايي كه راجع به پيشرفت كار داده شده، نشان داده كه تخصيص منابع بانك و… اكثرا اشتباه بوده هست. بزرگ ترين معترض هم شرکت بازرسي و كميسيون اصل٩٠ مجلس شوراي اسلامي بوده اند.

در حوزه بنادر يك سري ادعا از طرف بعضي افراد از جمله آقاي قاليباف مطرح شده. او در مناظره انتخاباتي به قاچاق از بنادر ايران اشاره كرده كه واكنش شرکت بنادر را در پي داشت. پاسخ شما به چنين ادعاهايي چيست؟

بايد ديد نشانه از اين بحث ها چيست. وقتي راجع به قاچاق صحبت مي شود، اگر ميزان قاچاق مشخص باشد ماموران انتظامي و گمرك شناسايي و اقدام قانوني مي كنند. بنابراين همه حرف ها جنبه برآوردي دارد و فكر نمي كنم كسي آمار دقيقي داشته باشد. اگر بشناسند و بدانند كه بايد اقدام و ضبط كنند. ولي آدرس غلط دادن و گمراه كردن مردم در اين بیانات بسيار روشن هست. بنادر و مبادي رسمي ايران در كنترل دولت، نيروي انتظامي، گمرك و تمام دستگاه هاي نظارتي است و غيرممكن است كه چنين اتفاقي بيفتد. بنابراين اگر چنين ادعاهايي مطرح مي شود عمدتا راجع به مبادي ورودي غيررسمي است نه رسمي يا مبادي ورودي اي كه در كنترل دولت نيست. معمولا اين بیانات كلي كه گفته مي شود، به نظر من نشانه گمراه كردن اذهان عمومي است كه از آن نقطه، توجه مردم را منحرف كنند.

روزنامه شرق در مصاحبه با عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی،اضهارات او را منتشر کرده است.

چنين انگيزه هايي از طرف برخي كانديداها صرفا براي رسيدن به رياست جمهوري است يا ممكن است گروه هايي خاص پشت اين قضيه باشند؟

اطلاع ندارم؛ ولی به خوبي متوجه هستم كساني كه اين حرف ها را مي زنند در عملكرد اجرائي خودشان عمدتا متحد همين گروه ها هستند. مي توانيد عملكرد شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را ببينيد. شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط در منطقه يك، به ١٠١هزار واحد مسكوني مجوز داده. مجوز بخش اعظم برج هايي كه در پایتخت کشور عزیزمان ایران ساخته شده است كه اكثرا خلاف مقررات شهرسازي و طرح جامع هست، از سوي همين شهرداري صادر شده است هست. چه كسي تمام منطقه ٢٢ را تبديل به يك سري برج كرده كه با تمام مقررات برج سازي پایتخت کشور عزیزمان ایران و طرح جامع مغايرت دارد؟ كسي غير از شهرداري اين كار را كرده؟ همين شهردار، مدعي تقسيم جامعه ايران به چهار درصد و ٩٦ درصد هست. واقعا چنين بحثي از سوي اين فرد، جوك است.

3میلیارددلار جهت مسکن مهر به شرکتهای ترکیه دادند/ 101هزار مجوز ساخت در منظقه یک

او كسي است كه ظرفيت زيستي اين نسل و نسل هاي بعدي را در پایتخت کشور عزیزمان ایران فروخته هست. چندين نسل بايد بگذرد تا بتوان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را اصلاح كرد. پل صدر را اجرا كردند و شهرداري كه مدعي شفافيت هست، هنوز هزينه پل صدر را اعلام نكرده هست. هزينه آن، از هزار و ٣٠٠ ميليارد تا چهارهزارو ٥٠٠ ميليارد تومان نقل قول مي شود و معلوم نيست قيمت تمام شده است اين پروژه چقدر هست. اگر حداقل قيمت را هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان در نظر بگيريم، زماني است كه دلار هزار تومان بود، يعني ١,٣ميليارد دلار صرف ساخت اين پل شده است هست. اين پروژه چه دردي از مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران حل كرده و كجاي طرح جامع و طرح تفصيلي بوده؟ همين افراد در تلويزيون مدعي مديريت مدرن و علمي هستند. واقعا جاي شگفتي دارد.

افرادي كه اين گونه ثروت مردم ايران را هزينه كرده اند، بدون پاسخ گويي به كسي، بعد كه با كسري منابع مواجه شدند، مشكل بزرگ تري ايجاد كردند و بخش ديگري از اراضي پایتخت کشور عزیزمان ایران را فروختند و برج اطلس مال را ساختند. مجوز اطلس مال را به اين دليل دادند كه هزينه پل صدر را تأمين كنند. رهبري و ديگران گفته اند كه عباس آباد بايد فضاي عمومي براي ملت ايران و شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد، ولی آنها بابت پروژه هاي عبثي كه در پایتخت کشور عزیزمان ایران اجرا كرده اند، دو برج بزرگ ساخته اند. بدون هيچ گونه شفافيتي. همه اين كارها را كرده اند و در چشم مردم نگاه مي كنند و مي گويند ما دنبال شفافيت و جنگ ٩٦ درصد عليه چهار درصد هستيم. واقعا اين نوع بیانات گمراه كننده جاي شگفتي دارد. حركات پوپوليستي اي كه هيچ مبنايي ندارد. آب را گل آلود مي كنند، فقط به اين دليل كه از پاسخ گويي فرار و ذهن ها را گمراه كنند.

با توجه به آخرين محاسبات، اختيارات شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ٣٣ برابر يك وزير براي جابه جايي معاملات هست. با توجه به اين قضيه، ممكن است يك سري از اين کارها ذيل همين اختيارات باشد؟

من در جمع شهرداران سخنراني كردم و گفتم مسئله ما عدم پاسخ گويي هست. نظامي كه اكنون در شهرداري وجود دارد و شهرداري كه داريم، به دولت و شوراي شهر پاسخ گو نيست. سيستم خودمحور و خودمختار كه در شهرداري هست، همين مديريت هاي هرج ومرج طلبانه را به وجود مي آورد. بايد كاري كنيم شهردار، پاسخ گو باشد.

شهردار تاكنون به هيچ اقدامي پاسخ نداده. بوستان مادر را از بين مي برد، پاسخ نمي دهد. در منطقه ٢٢ كه تونل باد پایتخت کشور عزیزمان ایران است و نفس مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران به اين منطقه بستگي دارد، برج هاي خلاف قانون مجوز مي گيرند و او به كسي پاسخ گو نيست. هفت مسير سيل كه از كوهستان به پایتخت کشور عزیزمان ایران مي آيند، همه پوشيده و در بعضي حتي ساختمان ساخته شده است و اين يعني اگر سيلي در پایتخت کشور عزیزمان ایران بيايد، ممكن است فاجعه بزرگي ايجاد كند. اگر خاطرتان باشد سيل دركه اوايل دهه ٦٠، خسارت زيادي ايجاد كرد. چنين اتفاقي باز هم ممكن است رخ دهد. فقط ادعا پشت ادعا، بدون هرگونه سند و دليلي. شاهديم در فضاي تبليغاتي با يك سري بیانات گمراه كننده اذهان مردم را از اتفاق واقعي كه رخ داده، منحرف مي كنند.

آقاي رئيسي هم مسائلي را راجع به مسكن سازي و وام مسكن به جوانان مطرح كرده اند. به نظر شما در شرايط كنوني كه با منزل هاي خالي و در عين حال ركود مسكن مواجهيم، وعده هايي مانند ساخت مسكن بيشتر و افزايش سقف وام مسكن، امكان تحقق دارد؟

كاملا روشن است اين وعده ها، خلاف سياست هاي مقام معظم رهبري هست. وقتي در جامعه گفته مي شود مي خواهيم مخابرات، پتروشيمي و صنايع بسيار پيچيده را به بخش خصوصي بدهيم، مسكن را كه سال هاي زيادي در دست مردم بوده به بخش دولتي بدهيم؟ اينكه معلوم است بيشتر يك نوع اقدام عوام فريبانه هست؛ همان كاري كه دولت قبلي كرد. از سال ٨٦ شروع كرد تا دو ميليون مسكن را بسازد، سال ٩٦ است و ١٠ سال مي گذرد، هنوز ملتي اسير كار او هستند.

مي خواهند ١٠ سال ديگر مردم را دچار طرح عبث ديگري كنند؟ تعجب مي كنم مي شود براي رأي جمع كردن، هرگونه تعهدي كرد؟ اگر قبلي ها نمي دانستند چنين اقداماتي چه عواقبي دارد، كساني كه تعهد مي كنند قطعا مي دانند چگونه اين طرح، اقتصاد ايران را گرفتار كرده هست. بيشتر دلم براي خريداران و صاحبان مسكن مهر مي سوزد. اين کارها گمراه كننده نبود؟ كساني كه مي توانستند در شهر براي خودشان منزل تهيه كنند، به بيابان رفتند، فقط به خاطر اعتمادي كه به دولت كردند. نه مي توانند زندگي كنند و نه امكانات و امنيت و خدمات آب و برق دارند. اين چه حرف هايي است كه بيان مي شود؟ واقعا اين حرف ها غيرمتعهدانه هست. افراد بايد نسبت به حرف هايشان تعهد داشته باشند.

واژه های کلیدی: ايران | ایران | شهرداري | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs