تخته تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

تخته: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: بعد از مخالفت با زیاد کردن قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند.

مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین

مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین

عبارات مهم : بنزین

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 97 گفت: بعد از مخالفت با زیاد کردن قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند.

هادی بهادری نماینده مردم ارومیه در مجلس در گفت وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز عصر کمیسون تلفیق بودجه، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه و به دنبال مخالفت خود با زیاد کردن قیمت بنزین و دیگر حامل های انرژی با پیشنهاد دو نرخی شدن بنزین هم مخالفت کردند.

مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق با دونرخی شدن بنزین

وی افزود: تعدادی از اعضای کمیسیون با این نشانه که درآمدی از منبع جهت دولت ایجاد شود تبصره ای پیشنهاد کردند که بر اساس آن قیمت بنزین دونرخی محاسبه شود که این پیشنهاد هم در جلسه امروز رای نیاورد.

واژه های کلیدی: بنزین | کمیسیون | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs