تخته تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

تخته: تصویر آمریکا اخبار سیاست خارجی

پیش بینی طول عمر بیمار با هوش مصنوعی

ابتلا به بیماری تأثیر منفی در طول عمر دارد. اکنون هوش مصنوعی با بررسی فاکتورهای مختلف، طول عمر یک بیمار را آینده نگری می کند. پیش بینی طول عمر بی..

ادامه مطلب

توقف آسیب بعد از حمله قلبی با یک تزریق

محققان ایرلندی موفق شدند با یک تزریق، رشد عضله تازه را جنبش و آسیب ناشی از حمله قلبی را متوقف کنند. توقف آسیب بعد از حمله قلبی با یک تزریق ..

ادامه مطلب